ทีมงานสถานีวิทยุ FM 107.50 MHz อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

                              ร่วมงานวันเด็ก 13 มกราคม 2561

ที่โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ บ้านคีรีวงกต ตำบลนาแค อำเภอนายุง จังหวัดอุดรธานี